urunlerimiz-header

Termal Bariyerler

PhoenixTm özel uygulamalar için uygun Termal Bariyerler geliştirir, örneğin kaplama proseslerinde, plastik yada silikon parça içermeyen Termal Bariyerler kullanılmalıdır. Isıl işlem proseslerinde, ne zaman termal bariyerler konu olsa ısınma ve soğuma arasındaki farktan dolayı termal bariyerlerdeki şekil bozuklukları dikkat edilmesi gereken en önemli unsurdur. Diğer bir uygulama olan alüminyum jant üretimi gibi proseslerde uygulanan, yüksek sıcaklıklı ürünlerin aniden suya daldırılmasında termal bariyerlerin bu ani sıcaklık değişimlerine dayanıklı olması gerekir. PhoenixTM, fırın içerisinde 1300 °C sıcaklığa karşı danayıklılık gerektiren çelik tekrar ısıtma prosesleri gibi özel uygulamalar için termal bariyerler tasarlayabilmektedir. Uzun yıllar sonucu kazanılan tecrübe ile PhoenixTM çalışanları bu uygulamalar için gereksinimleri bularak, ısıl işlem ve tamamlayıcı sanayi için üstün özellikli termal bariyerleri tasarlamışlardır.